120متری/ 0خوابه /نوساز /قیمت متری 38م/ طبقه چهاردهم/آسانسور/ پارکینگ /انباری /