120 متری/25 سال/ 2خواب/ط 4/پارکینگ /آسانسور /انباری