130 متری/15 سال/ 3خواب/ط 3/ پارکینگ /آسانسور /انباری