142 متری/ 30 سال/ 3 خواب/ط همکف/بدون آسانسور/پارکینگ