143 متری/نوساز/ 3خواب/ط 6/ آسانسور /انباری /پارکینگ