4,500,000,000 تومان
کد آگهی: 32641
15.5 متری/ط همکف/