150متری/ متری85م/5 سال/3 خواب/ط 3/آسانسور/پارکینگ/انباری