193 متری/1 سال /3 خواب/ ط 2/پارکینگ /انباری /آسانسور