201 متری/طبقه 1/2 سال/3خواب/پارکینگ/انباری/آسانسور