54متر/۱خواب/ سال ۱۳۹۵/متری ۹۰،۷۴۰م/ طبقه ۱/ آسانسور/پارکینگ/انباری